Kaikkiin seurojen järjestämiin kisoihin ilmoittaudutaan KIPA:n kautta. Sieltä löytyvät  myös kaikki kilpailukutsut.

1-tasolla kilpailemiseen tarvitaan:

  • maksettu seuran SRL-jäsenmaksu kuluvalle kaudelle (kannatusjäsenyys ei riitä)
  •  verkko-oston kautta https://lisenssi.sportti.fi jäsenen itsensä aktivoima E-kilpailulupa (ent. seurakilpailulupa), jonka hinta on 10 euroa TAI seuran myöntämä ja maksettu D-, B- tai A-lupa kuluvalle kaudelle
  • hevosen tiedot tulee löytyä Kipasta, http://kipa.ratsastus.fi, mutta vuosimaksua ei tarvitse maksaa

    Huomioithan lisäksi:

  • jotta voit saada E-luvan, Sporttirekisterissä täytyy olla henkilötunnus (ohjelma ei muuten löydä oikeaa ihmistä)
  • jos kilpailuihin ei ilmoittauduta Kipan kautta, kilpailemiseen riittää liiton Green Card -vakuutus (ei sisällä mahdollisuutta hankkia E-lupaa) tai pelkkä maksettu seuran SRL-jäsenyys ilman E-lupaa

Kaikki muut kuin E-luvat haetaan jäsensihteeriltä.  Sähköposti: jasenet.kora@gmail.com

Olethan ajoissa lupien kanssa, silä niiden päivittyminen vie noin kaksi viikkoa. Kisoihin voi ilmoittautua vain kun lupa-asiat ovat kunnossa

SRL:n suositus seuroille kilpailulupien myöntämiseen ratsastajille:

Ratsastajat edustavat kilpailupaikoilla itsensä ohella myös seuraa. Siksi sääntötuntemus ja hyvät tavat ovat tärkeitä.  Myös turvallisuustekijöiden vuoksi on varmistettava ratsastajan riittävä osaaminen ennen kilpailemisen aloittamista. Sääntökoulutus on pakollinen kilpailijoille, joilla ei ole ollut lupaa kahtena edellisenä vuotena. 13-vuotiaan tai tätä nuoremman kilpailijan kanssa sääntökoulutukseen osallistuu myös hänen huoltajansa tai muu hänen kilpailemisestaan vastaava täysi-ikäinen henkilö.  Sääntökoulutukseen osallistujan tulee tutustua etukäteen kilpailusääntöihin.  Kilpailusäännöt ja tarvittava koulutusmateriaali löytyvät SRL materiaalisalkusta. Kilpailukokemus / ratsastustaito

Ratsastaja on aina itse vastuussa omasta ja hevosensa kilpailukelpoisuudesta (alle 15-vuotiaiden osalta vastuussa on huoltaja). Ratsastajan tulee kilpailuihin osallistuessaan olla ratsastustaidoiltaan, sääntötuntemukseltaan ja käytöstavoiltaan kyseisen kilpailun vaatimalla tasolla. Kilpailusäännöissä on määritelty nk. kvaalisäännöt, joiden mukaan kilpailijat etenevät tasolta toiselle. Mikäli kilpailijalta puuttuu vaadittu kvaali, ovat tulokset mitättömät.

Kilpailuluvan myöntäminen
– Kilpailija on maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksunsa (perhe- tai täysjäsenyys riippuen kilpailuluvasta) ja hänellä on syntymäaika jäsenrekisterissä.
– Kilpailija täyttää SRL:n suosittelemat tai seuran omat kriteerit luvan myöntämiseen.
– Lupa voidaan myöntää, vaikka kilpailijalta puuttuisi vielä vaadittu kvaalitulos.

Lisäohjeita saat jäsensihteeriltä tai aluesihteeri Sanna Sassilta.

Linkit: KIPA ja SRL ohjeet kilpailulisensseihin