Kentän sijainti ja käyttö

Suojakallion ratsastuskenttä (n. 60 x n. 100 m) sijaitsee osoitteessa Mattilantie 3 (Painaantie 225). Kenttä on KoRan jäsenistön vapaassa käytössä valmentautumiseen ja omatoimiseen harjoitteluun.

Suojakallion kenttä huolletaan kesäkaudella säännöllisesti lanauksin ja kasteluin.

Jos et ole Korpilahden Ratsastajat ry:n jäsen:
• käyttömaksu 10 € / käyttökerta / ratsukko
• kausimaksu 80 € / ratsastaja
• maksu KoRan tilille FI83 5166 0240 0397 00, viestiin: kenttämaksu, pvm ja ratsastajan nimi

Ilmoita valmennustapahtumista Suojakallion Google-kalenterissa, jotta vältytään päällekkäisyyksiltä. Kenttä on varattu kokonaisuudessaan valmennuksen käyttöön, kun siitä on merkintä kalenterissa. Sovitut valmennukset ovat etusijalla muihin ratsastajiin nähden.

Seuran ulkopuolisille kenttää voidaan vuokrata koko päiväksi esimerkiksi kilpailuja varten. Ole yhteydessä KoRan puheenjohtajaan, mikäli haluat vuokrata kentän käyttöösi.

Suojakallio on seuran tapahtumien sydän sulan maan aikana, joten on kaikkien edun mukaista noudattaa tiettyjä yleisiä käyttöohjeita ja sääntöjä. Tutustuthan siis ohjeisiin alla!

Kentän huolto-ohje

Kentän alla on salaojat asennettuna salaojasoraan ja niiden päällä kaksi eri vahvuista ja eri raekokoista murskekerrosta. Tiivistettyjen murskekerroksien päällä on noin 10 cm pintahiekkaa.

Kenttää EI SAA muokata syvemmältä kuin hiekan paksuus on, että murske ei nouse hiekan sekaan.

Kenttää voi lanata verkkolanalla tai muulla pintaa rikkovalla kevytlanalla (KoRan lana). Kenttää tulisi lanata aina ristiin, eli vuorotellen pituussuunnassa ja poikkisuunnassa. Ei jatkuvasti samalla tavalla, että ei syntyisi aallokkoa mikä alkaa toistaa itseään.

Kenttää voi jyrätä jos sitä on tarve tiivistää. Kastelu lisää tiiveyttä. Kenttä on suolattu pölyämisen vähentämiseksi.

Kenttää ei saa lanata esim. piikkiäkeellä mikä ottaa syvemmältä kuin 5 cm eikä traktorin perälevyllä.

Kenttä on tehty kuperaksi ja sen olisi tarkoitus valuttaa rankkasateen vedet ympärillä oleviin ojiin sekä päästää läpi salaojiin. Pienen sateen kuuluisi imeytyä kenttään.

Kentän viikkohuolto järjestetään seuran puolesta, kilpailuiden huoltotarpeesta neuvotellaan järjestävän tahon ja hallituksen kesken.

Lanauksessa käytetään VAIN KoRan lanaa toistaiseksi ilman piikkejä, millään muulla kalustolla kentälle EI SAA mennä ilman hallituksen ja kilpailutiimien lupaa.

Suojakallion Hevosurheilukeskuksen ratsastuskentän käyttö:

  1. HEVOSTEN LANNAT ON KERÄTTÄVÄ POIS KENTÄLTÄ! Tarkoituskseen on varattu kottikärryjä ja talikoita. Keräämättömistä jätöksistä peritään 30 € kakkamaksu, mikäli pystytään osoittamaan, kenen jäljiltä kakat ovat jääneet keräämättä. Kentällä on tallentava kameravalvonta.
  2. Estekaluston ja kouluratsastusaidat omistaa Korpilahden Ratsastajat.
  3. KoRan jäsenillä on oikeus käyttää estekalustoa valmennuksissa ja harjoittelussa. Kaluston käyttöoikeus kuuluu myös ulkopuolisten vuokraajien kenttämaksuun.
  4. Kalustoa ei voi kuljettaa pois Suojakalliolta ilman KoRan hallituksen lupaa.
  5. Kalustoa säilytetään kentän laidalla olevassa varastossa. Treenipuomeja ja -tolppia voidaan säilyttää myös tuomaritornin päädyssä.
  6. Harjoituksissa käytetään vanhempaa kalustoa (puomit, tolpat, johteet, vesimatto). Harjoitusten jälkeen esteet on kerättävä siten, että kentän viikkohuolto on helppoa: tolpat laidoille ja puomit esim. estekärryyn tai tuomaritornin päätyyn. Esteiden jättämisestä kentälle esim. kaksipäiväisen valmennuksen tai määräajaksi kisojen jälkeen on sovittava erikseen hallituksen kanssa.
  7. Puomeja ja portteja EI SAA jättää maahan, vaan ne on AINA asetettava tolppien väliin kannattimille.
  8. Kisoissa käytettävää kalustoa säilytetään varastossa. Puomit ja portit takaseinällä pystyssä tai seinätelineillä, johteet hyvässä järjestyksessä seinustoilla ja kouluaidat siisteissä pinoissa.
  9. Jos kisakalustoa täytyy ottaa valmennuksissa käyttöön, se viedään aina takaisin varastoon. Viimeisen valmennusryhmän ratsastajat ovat velvollisia huolehtimaan tästä.

Ajo-ohje Suojakallion Hevosurheilukeskukseen, Korpilahden Saakoskelle:

Jyväskylän suunnasta valtatie nro 9 Jämsään n. 37km, jonka jälkeen viitta LEUSTU ja käännös oikealle. Siitä n. 200 metrin päässä T-risteys, josta käännytään oikealle. Kilpailukenttä sijaitsee T-risteyksestä n. 300 metrin päässä vasemmalla.

Tampereen suunnasta valtatie nro 9 Jyväskylään ja Lahden suunnasta valtatie nro 24 Jämsään. Näiden teiden risteyksestä (Jämsässä) ajetaan 9-tietä n. 20,5km Jyväskylän suuntaan, jonka jälkeen viitta LEUSTU ja käännös vasemmalle. Siitä n. 200 metrin päässä T-risteys, josta käännytään oikealle. Kilpailukenttä sijaitsee T-risteyksestä n. 300 metrin päässä vasemmalla.